Informacja o zakupie węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 roku

Urząd Gminy w Księżpolu informuje o możliwości składania kolejnych wniosków na zakup węgla w 2023 roku. Koszt zakupu 1 tony węgla to kwota 1800 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2023r.w sprawie ilości paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w sezonie grzewczym 2022-2023 na jedno gospodarstwo będzie można kupić maksymalnie 3 tony.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej lub równej 1,5 tony, to ilość paliwa stałego zakupionego w ramach limitu w 2023 r. nie może przekroczyć 3 ton.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Księżpol.

Aktualny wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, można także go pobrać w formie papierowej w tutejszym Urzędzie Gminy. Wszelkich szczegółowych informacji w niniejszym zakresie udzieli zainteresowanym odpowiedzialny pracownik Urzędu Gminy.

Wniosek o zakup – pobierz