INFORMACJA Wójta Gminy Księżpol i Urzędnika Wyborczego

INFORMACJA

Wójta Gminy Księżpol i Urzędnika Wyborczego

z dnia 03 września 2019 roku

o czasie i miejscu przyjmowania zgłoszeń na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje ustawa z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r.
poz. 273) art. 182  § 4. Zgodnie z § 4.1. ww. ustawy:

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania tj. osoba, która:

• jest obywatelem polskim;

• najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia kończy 18 lat;

• nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

• nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

• nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;

Informuję

że zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych będą przyjmowane
w Urzędzie Gminy Księżpol,
ul. Biłgorajska 12.

do dnia 13 września 2019 roku

w dniach  pracy Urzędu Gminy Księżpol w godzinach
pn – pt. od 7.30 do 15.00

Zgłoszenia przyjmowane będą w pokoju nr 2, przez
Urzędnika Wyborczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Księżpol

 

Urzędnik Wyborczy

(-)  Zbigniew Bielak