Pierwsza sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 i art. 29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609) oraz art.167 § 10 – ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U z 2023r.,poz.2408) Komisarz Wyborczy w Zamościu II zwołuje pierwszą sesję Rady Gminy Księżpol na dzień 6 maja 2024 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art.23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art.29a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r.,poz. 609) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

 

WÓJT

(-) Jarosław Piskorski