Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym informuje, że Wójt Gminy przedstawił Radzie Raport o stanie Gminy Księżpol za 2022 rok. Raport dostępny jest pod adresem: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1889200

Sesja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Księżpol planowana jest na dzień 6 czerwca 2023 roku na godz. 15:30.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Księżpol. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji Rady Gminy, składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do dnia 5 czerwca 2023 roku, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zapraszam mieszkańców do debaty.

 

Przewodniczący Rady

(-) Henryk Marczak