Koncert Galowy

23 sierpnia odbył się „Koncert Galowy” z projektu pn. ”Księżpol i Kristinopol: etno + geo = perspektywa” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który promował lokalną kulturę i dziedzictwo historyczne naszego regionu .
Odbyły się artystyczne występy zespołów muzycznych i tanecznych. Wykonawcy z Polski i Ukrainy ( w końcu po trudnym czasie pandemii dotarli do nas nasi partnerzy projektu K&K zaprezentowali publiczności polskie i ukraińskie pieśni oraz tańce ludowe.