Konkurs kulinarny dla KGW

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Księżpol „Wielkanocne smaki – kulinarne dziedzictwo gminy Księżpol”

Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Księżpol do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym „Wielkanocne smaki – kulinarne dziedzictwo gminy Księżpol” na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną.

W konkursie może wziąć udział Koło Gospodyń Wiejskich posiadające wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich koła utworzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich oraz KGW, które działają w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania i poddania ocenie komisji konkursowej zgłoszonej potrawy wraz z przepisem podczas konkursu, który odbędzie się w czasie finału konkursu w dniu 24 marca 2024 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody finansowe i nagrody pocieszenia.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski.