Konkurs taneczny – roztrzygniecie

ROTOKÓŁ
z rozstrzygnięcia Konkursu Tanecznego „Tańcz z nami”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu.
Konkurs miał charakter online i zrealizowany był w dniach 23 luty – 7 marca 2021 r. (zgłoszenia) i 8-12 marca 2021 r. (głosowanie).
Na konkurs wpłynęło 11 filmów w trzech kategoriach wiekowych.
Po zapoznaniu się z wynikami głosowania publiczności, postanowiono przyznać pierwsze miejsce:
w kategorii 1 (maluszki do lat 6) – Klara Dudko;
w kategorii 2 (dzieci klas I-IV) – Lena Blicharz;
w kategorii 3 (klasy V-VIII) – Milena Matysiak, Gabriela Sularz, Magdalena Dziduch, Aleksandra Ciryt, Anna Dudko;
w kategorii 4 (młodzież powyżej klasy VIII – do 18 lat) – nie przyznano.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek, a zwycięscy w swojej kategorii – puchary.
O terminach i sposobie odbioru nagród organizator powiadomi uczestników konkursu.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!