Nagroda dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu z klasy VI w konkursie „Postaw na Mediację”

 

Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w tym roku II edycję konkursu „Postaw na Mediację”. Konkurs ten ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu z klasy VI w składzie:

  1. Anna Klucha
  2. Magdalena Hałajko
  3. Julia Kutniowska
  4. Magdalena Paluch
  5. Kornelia Paszko

wraz z opiekunem Panią Pedagog Barbarą Banach stworzyli scenariusz mediacji, który z pośród 100 zgłoszonych, został wybrany do ścisłego finału. Dnia 18 listopada 2022r. drużyna wraz z opiekunem została zaproszona do zaprezentowania wyróżnionego scenariusza do Warszawy przed komisją konkursową i wywalczyła III miejsce. Laureaci otrzymali nagrodę pieniężną i gadżety konkursowe.

W przygotowanie uczniów do konkursu włączyły się także panie Małgorzata Dyjak i Bożena Kaziród.

Link do relacji z konkursu

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/final-drugiej-edycji-konkursu-postaw-na-mediacje

GRATULUJEMY!!!!