KPO: Zapowiedź naboru wniosków w komponencie E (autobusy)

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego, hybryda plug-in) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG/LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/kpo-zapowiedz-naboru-wnioskow-w-komponencie-e-autobusy/