Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, kwalifikacja wojskowa  z dniem 13 marca br. zostaje zakończona.

W związku z powyższym wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

         Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej   w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. nie mają już tego obowiązku.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID – 19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/