Narodowe czytanie

Gmina Księżpol włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej ósmej edycji tego wydarzenia Para Prezydencka zaproponowała do czytania osiem nowel polskich, wybierając je z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Narodowe Czytanie nowel miało miejsce w Szkole Podstawowej w Majdanie Starym i Szkole Podstawowej w Rakówce. Uczniowie, nauczyciele, rodzice, bibliotekarze i przedstawiciele władz samorządowych czytali wybrane utwory. W Majdanie Starym odczytano fragmenty noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Czytał zastępca Wójta Gminy Księżpol Bartłomiej Świtała, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Natalia Kyc, wicedyrektor Wincenty Szymanik, bibliotekarka Danuta Kowal, ks. Adrian Borowski oraz uczniowie szkoły. Z kolei Szkoła Podstawowa w Rakówce wraz z filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakówce w ramach akcji Narodowe Czytanie zaproponowała fragmenty nowel „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Katarynka” Bolesława Prusa i „Dym” Marii Konopnickiej. Czytali i młodsi, i starsi – wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski, dyrektor Szkoły Podstawowej, dyrektor GOK-u, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Na zakończenie odśpiewano hymn szkoły. Podczas wydarzenia przypomniano także sylwetki autorów oraz genezę akcji Narodowe Czytanie.