Nauka pływania dla uczniów klas I-III w Gminie Księżpol

Zakończono  realizację projektu  pn. „Nauka pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol”. W ramach programu 41 uczniów klas II szkół podstawowych aktywnie uczestniczyło w kursie nauki pływania.  Zajęcia w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, realizowano w czterech grupach w okresie od 14.04.2023 r. do 21.06.2023 r. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Sieniawie. Podczas kursu dzieci zdobyły umiejętności pływania różnymi stylami, nurkowania oraz skoków do wody. Na zakończenie programu wszyscy otrzymali dyplomy.

Celem realizacji zadania było nabycie umiejętności pływania , adaptacja w środowisku wodnym, upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci w celu dbania o rozwój fizyczny, profilaktyka wad postawy oraz poznanie  zasad bezpiecznego zachowania  nad wodą.

Na realizację programu Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł ze środków    Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest  Minister Sportu i Turystyki.

Całkowity koszt zadania: 20 000,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 12 000,00 zł

Wkład własny: 8 000,00 zł