Ogłoszenie – trudności z dostawami wody

W związku z trudnościami z dostawami wody do miejscowości Budzyń, Rakówka i Zawadka informuje, że braki w dostawach wody ww. miejscowościach są spowodowane powstałą awarią, która jest cały czas diagnozowana i są prowadzone prace w celu przywrócenia ciągłości dostaw wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.