Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie wiat przy Gminnym Ośrodku Kultury w m. Księźpol oraz w m. Majdan Stary” w ramach realizowanego projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”

Dokumenty do pobrania:

 

Aktualizacja 21 czerwca 2021.r