„Opieka wytchnieniowa”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. Gmina Księżpol, zamierza aplikować o wsparcie w programie. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS Księżpol – tel. 84 687 74 34, w terminie do 23 grudnia 2020 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. W ramach programu dla danego uczestnika można przyznać do 240 godzin usługi.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

W Gminie Księżpol osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.