Pieniądze na renowację zabytków w gminie Księżpol

Prawie milion złotych trafi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do gminy Księżpol. Chodzi o remont dwóch zabytkowych kościołów – w Księżpolu i Majdanie Starym.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków są przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

W gminie Księżpol będzie to modernizacja dwóch kościołów za kwotę 490 tys. zł każdy. Remont przejdzie kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz dzwonnica w Księżpolu (490 tys. zł) i kościół pw. Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym (490 tys. zł).