PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcję szycia maseczek. Dzięki bezinteresownej pomocy blisko 2 000 maseczek ochronnych trafił do mieszkańców powiatu biłgorajskiego, gminy Księżpol, lekarzy, ratowników medycznych, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, seniorów.

Szczególne podziękowania kierujemy do pań z Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów, Klubów Seniora, organizacji społecznych działających na terenie Gminy Księżpol, które poświęciły swój czas i włożyły wiele pracy w nasze wspólne dzieło.

Były to:

Stanisława Drozdowska

Wioletta Cichoń

Ewelina Kołodziej

Gabriela Makochoń

Halina Kita

Katarzyna Kapica

Antonina Pułapa

Halina Piela

Janina Zięba

Krystyna Wryszcz

Maria Kniaź

Alina Paluch

Wiesława Legieć

Maria Serafin

Dorota Wryszcz

Justyna Wardach

Wanda Mojak

Anna Wróbel

Danuta Kurzyna

Irena Ździebło

Alina Dziura

Katarzyna Tryka

Wszystkim paniom bardzo gorąco dziękujemy!