Składanie wniosków dot. przymrozków wiosennych – PILNE

Wójt Gminy Księżpol informuje rolników o możliwości składania wniosków dot. przymrozków wiosennych.

Oświadczenie rolnika powinno zawierać wszystkie uprawy w gospodarstwie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do ARiMR w 2020 roku, którego kserokopia winna być dołączona.

Kompletne wnioski przyjmowane będą od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 25 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy Księżpol.

Druki wniosków oraz informacje dostępne są w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

  1. Wniosek o oszacowanie strat
  2. Zał. nr 1 – Oświadczenie – zwierzęta