Społeczna akcja sprzątania w Gminie Księżpol

W sobotę, 18 marca 2023 r., mieszkańcy Majdanu Starego, Majdanu Nowego i Zań, wspólnie wysprzątali pobocza i przydrożne rowy przy drodze powiatowej Majdan Stary – Zanie, Zanie – Zagacie oraz odcinek drogi od Majdanu Starego do Woli Dereźniańskiej.

Była to pierwsza tego typu akcja, w którą włączyli się dzieci oraz osoby dorosłe, przedstawiciele organizacji – m.in. strażacy czy panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Udało się zebrać pokaźną ilość śmieci zalegających na poboczach i w przydrożnych rowach, co wskazuje na potrzebę przeprowadzania podobnych akcji cyklicznie.

Z kolei w niedzielę, 19 marca, z kajaków i z brzegu sprzątana była Tanew. Akcję zainicjowało Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Tanew, a włączyli się w nią mieszkańcy i firmy kajakowe.