Przedświąteczne porządki w Glinach

30 marca 2023 r. mieszkańcy sołectwa Markowicze zorganizowali akcję sprzątania w Glinach.

W akcji uczestniczyło ponad 20 osób, w tym dorośli, młodzież i dzieci. Sprzątanie rozpoczęło się od krzyżówki Markowicze – Gliny, a zakończyło się przy skrzyżowaniu Gliny – Cegielnia Markowicze. Zebrani uprzątnęli przydrożne rowy i pobocza, a ilość śmieci była imponująca. Na zakończenie wszyscy mogli się posilić pieczonymi kiełbaskami z ogniska.

To pierwsza tego typu akcja w tym sołectwie, ale nie pierwsza w gminie. Wcześniej mieszkańcy sprzątali pobocza w ciągu drogi Majdan Stary – Zanie, Majdan Stary – Wola Dereźniańska i Zanie – Zagacie. Z kajaków i z brzegu sprzątana była także rzeka Tanew.

Sołtys sołectwa Markowicze, który był inicjatorem akcji sprzątania, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie. Zapowiada, że akcja będzie kontynuowana w przyszłości.