Remont drogi gminnej nr 109416 L w miejscowości Pawlichy

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji, to 418 tys. zł, a wartość dofinansowania wyniosła 250 853 zł. W ramach zadania  wyremontowano 954 m.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano uszczelnienie przepustu drogowego, utwardzono pobocza materiałem kamiennym oraz poddano renowacji przydrożne rowy.

 

Podczas prac zamontowano nowe oznakowania oraz  bariery energochłonne.