Spotkanie – Fotowoltaika i kolektory słoneczne

Wójt Gminy Księżpol informuje, że dnia 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury zostanie zorganizowanie spotkanie informacyjne dla mieszkańców biorących udział w realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie sprawy związane z montażem instalacji.

Spotkanie będzie dotyczyło montażu instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych.