Strażacy otrzymali nowy sprzęt

Pięć jednostek strażackich z terenu Gminy Księżpol otrzymało sprzęt ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Księżpol złożyła dwa wnioski do Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Po podpisaniu umów z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dofinansowano 5 jednostek z terenu gminy.  Strażacy otrzymali nowy sprzęt na kwotę 30 430 zł.

 

 

 

OSP KSRG Księżpol:

wąż – 6 szt.

prądownica – 2 szt.

rozdzielacz – 2 szt.

piła do szyb – 1 szt.

butla kompozytowa – 2 szt.

bosak drewniany – 1 szt.

latarka akumulatorowa – 4 szt.

 

OSP KSRG Rogale:

wentylator – 1 szt.

wąż – 6 szt.

prądownica – 2 szt.

rozdzielacz – 2 szt.

bosak – 1 szt.

mostek przejazdowy – 2 szt.

lizak świetlny – 2 szt.

 

OSP Majdan Stary:

torba R1 – 1 szt.

nosze – 1 szt.

szyny Kramera – 1 szt.

mostek przejazdowy – 2 szt.

wąż – 6 szt.

rozdzielacz – 1 szt.

 

OSP Rakówka:

bosak – 1 szt.

wąż – 6 szt.

prądownica – 2 szt.

rozdzielacz – 2 szt.

radiotelefon – 2 szt.

Na skutek podpisania drugiej umowy OSP Majdan Stary otrzymało 8 kompletów umundurowania na kwotę 28 880 zł, m.in. mundury bojowe, buty, hełmy, kominiarki, latarki i rękawice.