Szkolenia pn. „Rozwijamy Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Księżpol”

W Gminie Księżpol trwają szkolenia pn. „Rozwijamy Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Księżpol”.

Do końca roku 2019 zrealizowano szkolenia dla 5 grup w tematyce „ Rolnik w sieci”, „Moje finanse i  transakcje w sieci” oraz „ Działam w sieciach społecznościowych”.  Mieszkańcy podczas szkoleń dowiedzieli się m.in. jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki  bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. Zapoznali się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, nauczyli się korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.  Zdobyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych oraz nauczyli się wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż.

Łącznie przeszkolono 60 osób. Szkolenia odbywały się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Szkole Podstawowej w Rakówce oraz w Urzędzie Gminy w Księżpolu. Szkolenie trwa 16 godzin i realizowane jest podczas 2-dniowych spotkań. Podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz poczęstunek. Każdy z uczestników otrzymał zestaw materiałów promocyjnych oraz zaświadczenie z odbytego szkolenia.

W styczniu rozpoczęły się kolejne szkolenia, największym powodzeniem cieszą się moduły „ Rolnik w sieci” i „Rodzic w Internecie” . Łącznie zostanie przeszkolonych 268 osób, szkolenia potrwają do końca marca 2020 r. W celu realizacji szkoleń zakupiono 26 przenośnych komputerów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół z terenu gminy Księżpol.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej ,,Meritum” pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.