Wicemarszałek Województwa Lubelskiego w Księżpolu

Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego, był gościem podczas obraz XXVI sesji Rady Gminy Księżpol, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2021 roku w Księżpolu.
Spotkanie z samorządowcami z Gminy Księżpol było okazją do wymiany doświadczeń oraz podziękowań za współpracę.