Wycieczka najlepszych czytelników i plener malarski

3 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła najlepszych czytelników na wycieczkę i plener malarski.

W programie było malowanie z natury, gry i zabawy ruchowe i integracyjne.

 

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i mogli się pochwalić pięknymi pracami.