Wykład „Niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie”

15 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Majdanie Starym miał miejsce wykład „Niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie”, który przeprowadził dr Janusz Kłapeć z lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

 

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Majdanu Starego i Majdanu Nowego, a wśród nich także świadek wysiedleń Jan Kowal, który jako półtoraroczne dziecko został wywieziony do obozu przejściowego w Zwierzyńcu, następnie do obozu na Majdanku i wraz z rodzicami na prace przymusowe do Rzeszy. Wykładu wysłuchali także uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym.

Dr Janusz Kłapeć przybliżył genezę akcji pacyfikacyjno – wysiedleńczej. Wspomniał, że Zamojszczyzna miała być początkiem wielkiego planu nazistów na oczyszczenie wschodu ze „zbędnej” ludności, a następnie zasiedlenie go niemieckimi osadnikami. Wykład był bardzo ciekawy i pożyteczny, szczególnie dla mieszkańców, którzy znają historię z ustnych przekazów świadków tamtejszych wydarzeń.

Prezentacja wraz z unikalnymi zdjęciami i kopiami dokumentów na temat akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej na Zamojszczyźnie jest dostępna w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu.