Wymiana personelu

W dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. w Czerwonogradzie w ramach działania projektowego „wymiana personelu” odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu Gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. W czasie spotkania omówiono zagadnienia związane z ochroną środowiska w obu samorządach. Uzgodniono potrzebę włączenia do działań ekologicznych i ochrony środowiska naturalnego młodzieży ze szkół obu samorządów. Ustalono że w miękkich działaniach w ramach projektu weźmie udział młodzież szkolna wraz z kadrą nauczycielską.