Wręczenie umowy na odnawialne źródła energii

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, 6 maja 2021 r. wręczyli Wójtowi Gminy Księżpol umowę na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Oprócz gminy Księżpol w gronie samorządów, które otrzymały dofinasowanie znalazły się gminy: Józefów, Frampol, Biszcza, Tuczna, Wohyń, Łabunie, Łukowa, Niemce, Łuków, Milanów, Miączyn, Jarczów, Serniki, Dołhobyczów oraz Grabowiec. Wartość ww. projektów to blisko 32 mln złotych z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 to prawie 17 mln złotych.

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów Funduszy Europejskich. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło, aż 210 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln złotych. Warto dodać, że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019 roku) alokacja na konkurs wynosiła nieco ponad 100 mln złotych. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów, Zarząd Województwa Lubelskiego kilkukrotnie zwiększał alokację w tym konkursie, do kwoty blisko 248 mln złotych. Łącznie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na całe Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przeznaczono prawie 794,5 mln złotych.

Gmina Księżpol otrzyma dofinansowanie ponad 2 mln zł na projekt pn. Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, którego wartość sięga ponad 4,6 mln zł. W ramach projektu zakłada się zamontowanie 212 instalacji fotowoltaicznych (w tym 7 instalacji na budynkach samorządowych), 12 pieców na biomasę oraz 50 instalacji solarnych.