AZBEST – nabór wniosków na rok 2020-2021

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony IV nabór  Zgłoszeń lokalizacji (wniosków) z terenu Gminy Księżpol do realizacji w latach 2020 – 2021 na  usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

Nabór – Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r  do dnia 03.07.2020  w Urzędzie Gminy w Księżpolu w godz. urzędowania .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, pok. Nr. 11, lub telefonicznie Nr. 84 687 74 19 / 20 w godzinach urzędowania oraz druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczeń można pobrać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl   – zakładka – Aktualności .