Czasowa organizacja ruchu na drodze w miejscowości Gliny

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z §12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem informuję, że od dnia 16 kwietnia 2024r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze publicznej gminnej nr 109423L w ramach inwestycji: Remont drogi gminnej 109423L w m. Gliny w km 1+382,70 do km 1+886,00.

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu