Dofinansowanie do budowy chodnika w Korchowie Pierwszym

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie w wysokości 107 tys. zł od samorządu powiatowego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956 L Płusy – Babice w miejscowości Korchów Pierwszy”.
Gmina Księżpol znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały dofinansowanie na budowę chodników w pasie dróg powiatowych. Wręczenie promes miało miejsce 28 czerwca w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.
Wniosek Gminy Księżpol dotyczy zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956 L Płusy – Babice w miejscowości Korchów Pierwszy”. Chodzi o odcinek chodnika, który powstanie w pasie drogi powiatowej. Samorząd otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 107 tys. zł.
Program współfinansowania budowy chodników przez Powiat Biłgorajski jest programem pilotażowym. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych przy drogach powiatowych.