Dofinansowanie z programu Równać Szansę

Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu otrzymał dofinansowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019.

Na konkurs wpłynęło 313 wniosków na projekty od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych.

Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowano 97 projektów, z 16 województw. Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu będzie realizować projekt „Odkrywamy dziedzictwo historyczne i kulturowe Gminy Księżpol”, w ramach którego młodzież z kilku miejscowości zorganizuje spotkania z ciekawymi osobistościami, opracuje plan i zorganizuje rajd rowerowy.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.