Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: czytnik kodów, kamery internetowe, upsy, drukarkę, tablet, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy klawiatury + mysz, oprogramowania antywirusowe. Koszt ogółem zadania wynosił 11 954,00 zł, z tego 10 025,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.