Szkolenie bibliotekarzy z miejskich i gminnych bibliotek z terenu powiatu biłgorajskiego

23 września 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Księżpolu, odbyło się szkolenie bibliotekarzy z miejskich i gminnych bibliotek z terenu powiatu biłgorajskiego.
Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju, celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji bibliotekarzy w lokalnej społeczności poprzez umiejętność formowania lokalnej sfery kulturalnej i społecznej.
Bibliotekarzy przywitał Jarosław Piskorski – wójt gminy Księżpol oraz Natalia Kyc – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu. W szkoleniu wzięły udział także Maria Szeliga – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju, Wanda Buczek – instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju oraz bibliotekarze z terenu powiatu.
Po szkoleniu pani Teresa Kowal z Klubu Seniora „Jabłoń” zaprezentowała danie regionalne „kulasza z Księżpola”, które jest wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.