Gmina Księżpol liderem samorządowych inwestycji

Gmina Księżpol otrzymała najlepszy wynik wśród gmin wiejskich powiatu biłgorajskiego w rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Ranking inwestycyjny w piśmie „Wspólnota” ukazuje się od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie uwzględnia się także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne.

W raporcie ukazane jest zestawienie kwot, jakimi dysponują samorządy w postaci nadwyżki operacyjnej na inwestycje “per capita” (czyli “na osobę”). Nadwyżka operacyjna to główny wskaźnik “poziomu bezpieczeństwa finansowego” samorządów lokalnych. Oznacza dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w danym roku w gminie. Można powiedzieć, że im większa nadwyżka, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w wyniku negatywnych czynników zewnętrznych. Nadwyżka operacyjna jest niezbędna do realizowania inwestycji przez samorządy lokalne, a więc jest to swego rodzaju “potencjał inwestycyjny” samorządów. Nadwyżka jest też potrzebna do spłacania długu (kredyty, pożyczki, obligacje samorządowe) gminy

Wśród gmin wiejskich z powiatu biłgorajskiego Gmina Księżpol uzyskała najlepszy wynik – 129. pozycja na 1537 miejsc.

 

Gminy wiejskie:

Księżpol – 129. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 660,71 zł

Turobin – 825. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 275,05 zł

Potok Górny – 898. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 258,18 zł

Tereszpol – 1054. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 199,36 zł

Goraj – 1095. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 81,02 zł

Biłgoraj – 1218. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 168,09 zł

Obsza – 1498. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 12,15 zł

Biszcza – 1529. pozycja na 1537 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 386,72 zł

 

Miasta:

Tarnogród – 197. pozycja na 606 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 367,46 zł

 

Frampol – 568. pozycja na 606 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 8,72 zł

 

Józefów – 578. pozycja na 606 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 49,60 zł

 

Biłgoraj (miasta powiatowe) – 143. pozycja na 267 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 150,19 zł

 

Powiat biłgorajski – 191. pozycja na 314 miejsc

Nadwyżka operacyjna netto per capita 2019 – 49,60 zł