Gmina Księżpol otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 35.000,00 zł. Wkład własny finansowy Gminy wyniesie 8.750,00 zł, natomiast łączny koszt  realizacji zadania ma wynieść  43.750,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W  wyniku rozstrzygnięcia  Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie dla  Szkoły Podstawowej w Rakówce – w wysokości 35.000,00 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.