Jubileusz szkoły w Księżpolu

23 października Szkoła Podstawowa w Księżpolu obchodziła jubileusz 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II. Rocznica stała się okazją do wspomnień, życzeń i wspólnego świętowania.

Obchody rozpoczęły się Mszą świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Marana Rojka w kościele parafialnym w Księżpolu. Następnie zebrani spotkali się w szkole, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.

Wszystkich zebranych, a byli to przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Jarosławem Piskorskim na czele, duchowieństwo, byli i obecni nauczyciele, rodzice, firmy i instytucje wspierające placówkę oświatową oraz delegacje z Rodziny Szkół Jana Pawła II powitała dyrektor szkoły Halina Barska.

Pani dyrektor wspomniała, że jubileusz skłania do refleksji nad codzienną pracą nauczycieli, uczniów szkoły. Mottem przewodnim dla całej społeczności szkolnej są słowa Ojca Świętego: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Ta myśl stała się przesłaniem i motywacją do wytrwałej i rzetelnej pracy.

Przypomniano ważne wydarzenia z życia szkoły związane z nauczaniem patrona. Szkolny konkurs wiedzy o patronie, międzyszkolny konkurs recytatorski, działalność szkolnego koła Caritas, pomoc niezamożnym rodzinom w ramach Szlachetnej Paczki to tylko niektóre przykłady działań wychowawczych szkoły. Szkoła także może pochwalić się wieloma osiągnięciami uczniów w konkursach, olimpiadach, egzaminach i zawodach sportowych.

Dziękowała wszystkim za właściwe zrozumienie roli szkoły w środowisku i za owocną współpracę, okazywaną życzliwość i dobroć.

Na uroczystość złożyło się kilka ważnych wydarzeń, pasowanie uczniów klasy pierwszej, podsumowanie konkursu plastycznego oraz koncert szkolnego chóru i prezentacja grupy teatralnej.