Konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli

W dniu 14 września 2022 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu odbyło się spotkanie w rejonach wizytatorskich dla dyrektorów Szkół Podstawowych oraz Przeszkoli, którego organizatorem było Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Spotkanie zostało poprowadzone przez starszych wizytatorów Panią Annę Startek oraz Panią Marzenę Poździk.

Konferencja dotyczyła zagadnień prawnych i organizacyjnych związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. Głównym tematem była zmiana ustawy Karta nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ustawy, które weszły w życie z dniem 01.09.2022 r. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu powiatu biłgorajskiego, powiatu zamojskiego i powiatu hrubieszowskiego.