Konferencja otwierająca w ramach projektu „Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa”

23 marca w trybie online odbyła się konferencja otwierająca i prezentacja etno-kulturalna w ramach projektu „Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa”, w którym Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu jest partnerem Domu Ludowego w Czerwonogradzie (obwód lwowski, Ukraina). W związku z pandemią COVID-19 część działań odbywać się będzie w systemie hybrydowym lub online.

SONY DSC

W województwie lubelskim i obwodzie lwowskim kultury polska i ukraińska od dawna wzajemnie oddziałują na siebie. Niektóre ich elementy są wspólne, a inne odmienne, jednocześnie świadomość społeczności na temat wspólnego pochodzenia kulturowego i etnicznego jest niska. Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu (województwo lubelskie, Polska) i Domem Ludowym w Czerwonogradzie (obwód lwowski, Ukraina) doszły do wniosku, że brakuje narzędzi do nawiązania współpracy transgranicznej w dziedzinie życia kulturalnego i ochrony dziedzictwa historycznego. Co więcej, brak transgranicznej wymiany kulturalnej uniemożliwia nawiązanie dobrych stosunków sąsiedzkich.
Projekt K&K:PolUA oferuje narzędzia, które umożliwią wymianę kulturalną między Księżpolem a Czerwonogradem. W tych miastach odbędą się wspólne warsztaty kulinarno-artystyczne i fotograficzne, dokumentujące dziedzictwo kulturowo-historyczne. Wydarzenia te pozwolą mieszkańcom z obu regionów zapoznać się ze wspólną spuścizną. Powstanie również zespół artystyczny, którego utwory będą oparte głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa będzie rozwijać swój repertuar w ramach warsztatów artystycznych. Ponadto, dzięki budowie amfiteatru w Czerwonogradzie i zakupowi sprzętu nagłaśniającego do sali koncertowej w Księżpolu, będzie możliwa organizacja wielu innych wydarzeń kulturalnych.

SONY DSC