Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego dla p. Stanisławy Tatar-Budzyńskiej i p. Krystyny Wryszcz

Bardzo miło nam poinformować, że 21 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego wieloletnią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu Stanisławę Tatar – Budzyńską oraz wieloletnią kierowniczkę Zespołu Ludowego z Majdanu Nowego p. Krystynę Wryszcz.

SONY DSC

Pani Stanisława Tatar – Budzyńska pełniła funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu przez 42 lata, całe swoje życie zawodowe poświęcając kulturze.

Urodziła się w Majdanie Nowym, od młodości pasjonowała się kulturą swojego regionu, występowała w spektaklach teatralnych, udzielała się w klubach kulturalnych, była współorganizatorem wydarzeń kulturalnych na szczeblu gminnym i powiatowym.

Mając 19 lat objęła funkcję kierownika GOK-u w Księżpolu. Przez całe życie zawodowe była organizatorem życia kulturalnego mieszkańców Gminy Księżpol. Krzewiła kulturę na różnych płaszczyznach, prowadząc działalność środowiskową, upowszechniając sztukę, organizując różne wydarzenia artystyczne i religijno-kulturalne. Pani dyrektor wiele wysiłku włożyła w krzewinie sztuki teatrów obrzędowych, z widowiskiem „Majdańskie prządki” występowała wielokrotnie na deskach teatrów w regionie oraz poza jego granicami.

Za jej sprawą powstał i rozwijał się Chór Męski „Klucz” z Majdanu Starego, wielokrotny laureat festiwali i przeglądów w kraju i za granicą, funkcjonowały zespoły śpiewacze, teatralne, rozwijała się współpraca z innymi organizacjami społecznymi z terenu gminy. Była opiekunem ludowych zespołów śpiewaczych z artystycznym dorobkiem 50-lat (Zespół z Majdanu Starego) oraz 40-lat (zespół z Majdanu Nowego) oraz Chóru Męskiego „Klucz” z Majdanu Starego, zespołu z Korchowa Drugiego, Rakówki i Zawadki. Kwitła współpraca ze szkołami, organizacjami sportowymi, stowarzyszeniami.

Pani Stanisława Tatar – Budzyńska w 2014 roku była uhonorowana przez Zarząd Powiatu Biłgorajskiego za działalność kulturalną w powiecie biłgorajskim odznaką Powiatowy Twórca Kultury.

W 2015 roku pani Stanisława Tatar – Budzyńska odeszła ma emeryturę.

SONY DSC

Pani Krystyna Wryszcz skupia wokół siebie, w swoim prywatnym domu, kilkanaście pań tworzących zespół śpiewaczy. Pani Krystyna Wryszcz od początku istnienia zespołu, aż po dzień dzisiejszy jest kierowniczką Zespołu Ludowego w Majdanie Nowym. Na szczególną uwagę zasługuje to iż swoją codzienną działalnością i pracą dba o rozwój i krzewienie rodzimej kultury polskiej w swojej miejscowości, szkole a także współtworząc przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Krystyna Wryszcz w 2006 roku została odznaczona i uhonorowana pamiątkową statuetką Powiatowego Twórcy Kultury.

Zespół Ludowy w Majdanie Nowym powstał w okresie międzywojennym z inicjatywy ówczesnego proboszcza śp. Aleksandra Biziora na okoliczność dożynek. Zespół zaprezentował się po raz pierwszy szerszej publiczności w 1980 roku na Dożynkach w Częstochowie. Na przestrzeni 40 lat działalności wielokrotnie uświetniał imprezy lokalne, gminne oraz rejonowe. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt współpracy ze Szkołą Podstawową im. Zofii Krawieckiej i udział w wieczornicach, akademiach oraz wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez szkołę. Repertuar jest bardzo bogaty od pieśni ludowych przez przyśpiewki weselne, pieśni żołnierskie i partyzanckie, aż po kolędy dunajowe.

Gratulujemy tak zacnego wyróżnienia i życzymy wszystkiego dobrego na dalszej drodze życia!