Międzygminny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Księżpol

Międzygminny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Księżpol odbył się 27 czerwca 2021 r. Trasa rajdu prowadziła przez Księżpol, Borki, Zynie, Zanie i Majdan Stary.
Rajd rozpoczął Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski, witając wszystkich uczestników.
Na trasie przejazdu było kilka przystanków, podczas których przewodnik i regionalista Dariusz Pyzio mówił o walorach Gminy Księżpol. Na zakończenie zorganizowano quiz z nagrodami oraz poczęstunek kiełbaskami z grilla. Były także gry i zabawy ruchowe dla dzieci.
Wielkie podziękowania kierujemy do:
wójta gminy Księżpol p. Jarosława Piskorskiego za pełnienie funkcji komandora rajdu,
strażaków z OSP Księżpol za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu,
przewodnika p. Dariusza Pyzio za ciekawe informacje oraz pytania konkursowe,
pań sołtysek z sołectwa Zynie i Zanie za poczęstunek na trasie,
pań z KGW „Majdanianki” z Majdanu Starego za przygotowany poczęstunek i pomoc organizacyjną,
strażaków z OSP Majdan Stary za pomoc przy obsłudze grilla i zabezpieczenie placu,
p. Danuty Kowal z filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Starym za przeprowadzenie warsztatów
oraz dziękujemy
Zarządowi Powiatu Biłgorajskiego na czele ze Starostą Andrzejem Szarlipem za współfinansowanie rajdu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!
Organizatorzy rajdu:
Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.
Międzygminny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Księżpol współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj.