Most na rzece Tanew w miejscowości Kucły

11 czerwca 2022 r. dokonano poświęcenia i symbolicznego przecięcia wstęgi na moście na rzece Tanew w Kucłach.

 

Most w ciągu drogi wewnętrznej łączy miejscowości Kucły z miejscowością Kulasze. Most jest dwuprzęsłowy, o płycie pomostu drewnianej zlokalizowany w km 54+226 rzeki Tanew. Ma on  szerokość 5,2 m oraz  długość 56 m. Nośność 15 ton ma umożliwić przejazd ciężkich pojazdów rolniczych. Ponadto wykonano obustronne umocnienia brzegów rzeki.

Rozpoczęcie inwestycji miało miejsce 22 marca 2021 r. Zakończenie inwestycji: 21 kwietnia 2022 r.

Wartość inwestycji: 1 953 997,50 zł.

Środki z budżetu gminy: 453 997,50 zł

Środki pozyskane w kwocie 1 500 000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach dofinansowania wykonano:

altanę w Kucłach koszt – 19 000,00 zł
sanitariat w Kucłach – 10 500,00 zł
Planowane oświetlenie – lampy hybrydowe – ok. 55 000,00 zł

Łączna kwota dofinansowania: 2 200 000,00 zł