Nabor wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Gmina Księżpol informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przewidzianego do dofinansowania przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie.

Nabór zgłoszeń będzie trwał od dnia 18.04.2023 r. do dnia 25.04.2023 r. Realizacja zadania obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Uwaga

Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Lublinie niniejszy nabór nie obejmuje przedsięwzięć dla których złożony został wniosek do ARMIR dla przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Druki zgłoszeń do pobrania wersji papierowej wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy w Księżpolu oraz są możliwe do pobrania poniżej.

Więcej informacji można uzyskać po nr tel.: 846877420.