Odznaczenia dla nauczycieli

Bardzo miło nam poinformować, że

pani Irena Szmołda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, za wysokie efekty w pracy organizacyjno-menedżerskiej, przy równoczesnym zapewnieniu dobrego wypełnienia przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, nadawany przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Pani Halina Barska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, za wysokie wyniki w pracy, profesjonalne wykonywanie obowiązków oraz za wkład na rzecz środowiska lokalnego, otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnienie od Wójta Gminy Księżpol otrzymali nauczyciele:

1. Pan Krzysztof Łuszczak – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole

Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym.

2. Pani Bożena Kulczycka – nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole

Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w

Korchowie Pierwszym.

3. Pani Bogumiła Rymarz – nauczyciel języka polskiego oraz bibliotekarz w

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu.

4. Pani Elżbieta Skwarek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz

wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w

Majdanie Starym.

5. Pani Agata Blicharz – nauczyciel języka angielskiego w Szkole

Podstawowej w Rakówce.

6. Pani Dorota Bednarz-Żuk – Dyrektor Publicznego Przedszkola

Samorządowego w Markowiczach.

7. Pani Iwona Krupczak – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła

II w Księżpolu

8. Pani Irena Szmołda – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej

w Majdanie Starym

9. Pani Elżbieta Droździel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakówce

10. Pani Małgorzata Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej im.

Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie

Pierwszym.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!