Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Szczegółowe informację dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1476760