OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2020 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej