Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol z dnia 7 listopada 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: konsultacji społecznej projektu „Programu Współpracy Gminy Księżpol z Organizacjami Pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Gminy Księżpol