Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2021-2028”

Przedmiot konsultacji

Na podstawie Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia 29.04.2021 r. zapraszam wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2021-2027”.

Termin konsultacji: Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 4 maja 2021 r. do 16 maja 2021r.

Forma konsultacji

Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżpolu, na adres email: gops@ksiezpol.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.

Do pobrania: