Otwarte spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta Biłgoraja.

W związku z  prowadzonymi  w terminie od dnia 21 lutego 2024 r. do dnia 26 marca 2024 r. konsultacjami  społecznymi projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Księżpol  na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 5 marca 2024 r. o godzinie 16. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraja.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i mieszkańców Gminy. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to zwiększyć efektywność współpracy pomiędzy samorządem a sektorem społecznym.